Diep getroffen…

Wij zijn diep getroffen door het nieuws dat onze collega

Fred Eradus

Plotseling is komen te overlijden.

Wij zullen zijn betrokkenheid, enthousiasme en humor enorm missen en wensen zijn kinderen en naasten veel sterkte toe.

Namens alle collega’s en bestuur van Stichting WelMobiel

© Stichting WELMOBIEL 2024
Ontwikkeling door: Convident