Sponsoring Kringloop+ Armoedebestrijding

Kringloop+ ondersteund het project WelMobiel Omarmt.

Met ingang van 2023 gaat WelMobiel een handreiking doen om de kosten voor vervoer te beperken voor mensen in armoede.

Deze tegemoetkoming is voor mensen met een mobiliteitsprobleem die niet binnen andere regelingen vallen van de gemeente of zorgverzekeraar. Hierbij valt te denken aan vervoer naar huisarts, fysiotherapie, ziekenhuis of vervoer om andere medische redenen.

Vanuit Kringloop+ is er een Waardecheque overhandigd aan onze voorzitter Martin Assink. Hiervoor danken wij de directeur Erwin Sturing en het bestuur van Kringloop+.

© Stichting WELMOBIEL 2024
Ontwikkeling door: Convident