Wat wij doen

Stichting WELMOBIEL

Stichting WELMOBIEL is ontstaan vanuit een hulpvraag van bewoners uit de wijk Vinkhuizen. Deze hulpvraag werd opgemerkt door Vinkmobiel, wijkcentrum Vinkhuy’s, woonzorgcentrum Veldspaat en Lentis Vinkhuizen. Doordat deze partijen een samenwerkingsverband vormen en allemaal te maken hebben met deze hulpvraag van de bewoners, is besloten om hier met elkaar een oplossing voor te vinden. Om dit op een zo goed mogelijke manier te kunnen doen is Stichting WELMOBIEL opgezet. Door vanuit Stichting WELMOBIEL te werken wordt niet alleen met bovenstaande partijen samengewerkt. Er wordt ook samenwerking opgezocht met externe partijen buiten de werkgroep om zo een passende oplossing aan te kunnen bieden.

Hulpvraag

Door het samenwerkingsverband is het mogelijk om hulpvragen die er zijn samen op te lossen en op elkaar af te stemmen. Op die manier versterken alle deelnemende partijen in de werkgroep elkaar. Dit draagt bij aan het vinden van oplossingen op de hulpvragen die er zijn. De werkgroep was al enige jaren op zoek naar een oplossing voor passend vervoer voor de bewoners in de wijk Vinkhuizen. Het gaat om vervoer die bewoners weer verbinding geeft met verschillende organisaties en deelname aan sociale en dagelijkse activiteiten vergroten. De mobiliteitsoplossing moet goed op elkaar afgestemd zijn en aansluiten bij de behoefte van de ouderen, de minima, mensen met een mobiliteitsbeperking die niet rolstoel gebonden, maar ook voor de bewoners van wooncentrum Veldspaat en de bezoekers van wijkcentrum Vinkhuy’s. Dit is ook de hulpvraag die vanuit de bewoners zelf komt. Door het opzetten van Stichting WELMOBIEL wordt hier nu gehoor aan gegeven en is het mogelijk een vervoerservice aan te bieden die aan de hulpvraag voldoet.

Doel

Stichting WELMOBIEL heeft als doelstelling een duurzame mobiliteitsoplossing aan te bieden die voldoet aan de hulpvraag die bewoners hebben. Daarbij is het de bedoeling dat de vervoersmiddelen die worden ingezet een minimale belasting zijn voor het milieu. Het is belangrijk dat de vervoerservice betaalbaar blijft, zodat ook de minima hier gebruik van kan maken. De ritprijs blijft daarom laag. Daarnaast is het van groot belang dat ouderen zelf op een makkelijke manier hun eigen vervoer kunnen regelen en zij tot aan de deur op plaats van bestemming worden gebracht. Ouderen zullen met onze mobiliteitsoplossing langer zelfstandig blijven, hun zelfredzaamheid wordt groter en zij zullen minder snel vereenzamen.

Passend vervoer

In het wijkcentrum worden veel activiteiten georganiseerd voor de bewoners van de wijk Vinkhuizen. Helaas blijkt dat veel bewoners in de wijk moeilijk naar deze activiteiten kunnen komen door gebrek aan passend en betaalbaar vervoer. Er zijn in de wijk verschillende vervoerders, zoals; Stadsbus, Taxi, WMO vervoer etc., maar deze vervoersmogelijkheden sluiten niet aan bij de vraag van de bewoners uit de wijk. Bewoners zijn op zoek naar een snelle, goedkope en eenvoudige oplossing voor vervoer die hun het liefst van deur tot deur brengt. Hierin kunnen genoemde partijen niet volledig in voorzien. Om ervoor te zorgen dat bewoners gebruik kunnen maken van beter aansluitend en passend vervoer, biedt Stichting WELMOBIEL een nieuwe manier van vervoer aan die voorziet in de behoefte van de bewoners in de wijk Vinkhuizen. Het vervoer is niet alleen gericht op de activiteiten van het wijkcentrum, het biedt veel meer toepassingsmogelijkheden.

Veel mogelijkheden

Daar waar andere vormen van vervoer tekortschieten, biedt Stichting WELMOBIEL hierin de oplossing. Met de deur tot deur vervoerservice kan de doelgroep, die grotendeels uit ouderen bestaat, zich zelfstandig redden in het regelen van vervoer en genieten van het meedoen aan diverse activiteiten. Voor de passagiers is het mogelijk om een rollator mee te nemen ook kunnen zij een begeleider of een andere passagier meenemen. Door gebruik te maken van het vervoersaanbod van onze stichting wordt de zelfredzaamheid van de ouderen vergroot. Zij kunnen door zelfregie over hun eigen dagindeling weer allerlei zaken zelf regelen. Onze vervoerservice houdt dan ook niet op bij alleen het vervoer naar het wijkcentrum. De doelgroep kan met onze vervoerservice ook weer zelfstandig: – boodschappen doen – een huisarts bezoeken – familie bezoeken – vrienden bezoeken – naar de kaper – naar de opticien – naar de fysiotherapie praktijk Het maakt de leefwereld van de doelgroep een stuk groter en waardevoller.

Vereenzaming beperkt

Er zijn zoveel mogelijkheden waar onze doelgroep weer zelfstandig naar toe kan gaan en dit alles voor een minimale ritprijs en een van deur tot deur service. Voor een hele grote groep draagt deze mogelijkheid niet alleen bij in de zelfredzaamheid en zelfstandigheid ook de vereenzaming van deze doelgroep wordt tot een minimum beperkt. De sociale controle neemt toe en er ontstaan nieuwe vriendschappen onder de bewoners in de wijk.

Uitvoering

De uitvoering zal voornamelijk worden gedaan door vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Daarnaast zijn er ook andere trajecten denkbaar, zoals een traject naar betaald werk, social return, activering, inburgering of scholingstrajecten. Door op deze manier te werken draagt de vervoerservice van Stichting WELMOBIEL bij aan saamhorigheid en leefbaarheid in de wijk en kan het een mogelijkheid bieden om mensen te helpen in hun weg naar een betaalde baan.

Contact opnemen

Hebt u vragen of wenst u een afspraak te maken? Mail of bel ons voor meer informatie!
Contact
© Stichting WELMOBIEL 2019
Ontwikkeling door: Convident