Wat wij doen

Stichting WelMobiel

WelMobiel (ook wel in de wijken bekend als LoodsMobiel, HeerdMobiel en VinkMobiel) zorgt voor vervoer binnen de wijk. Daar waar de bus tegenwoordig niet meer de wijk in rijdt halen wij mensen van huis en brengen ze bijvoorbeeld naar de huisarts, het ziekenhuis, het winkelcentrum of een vriend(in).
Hiermee zorgen we dat onder andere ouderen of minder mobiele inwoners toch de deur uit komen en onder de mensen zijn, de ervaringen en succesverhalen die we hier al mee behaald hebben zijn hartverwarmend en zeer motiverend om ons project steeds verder uit te rollen over meer wijken in Groningen.
Wijkbewoners kunnen ons bellen en een rit reserveren, of opstappen bij de standplaats in de wijk (meestal bij het winkelcentrum). Wij brengen ze dan tegen een kleine vergoeding (€1,50 binnen de wijk, €1,50 per wijk overschrijdend en in wijken waar wij niet actief zijn een aanrij-tarief van €1,50) naar de gewenste bestemming, is het een kort bezoek? Dan wachten wij even tot men klaar is, zo niet, kunnen we later terug komen om iemand weer terug te vervoeren.

Mobiliteitsoplossing

Stichting WelMobiel is ontstaan vanuit een hulpvraag van bewoners uit de wijk Vinkhuizen. De vraag was een oplossing te vinden voor een mobiliteitsprobleem van bepaalde inwoners in Vinkhuizen. Door dit probleem op te lossen zouden bewoners weer beter met elkaar zijn verbonden en hiermee zou de leefbaarheid in de wijk vergroot worden. Een initiatiefteam is destijds opgezet door verschillende partijen, onder de noemer Vinkmobiel. Vervolgens is de stichting Welmobiel opgezet in 2018 en vanaf dat punt is alles in een stroomversnelling geraakt. Vanaf december 2018 rijden er namelijk, onder grote tevredenheid in de wijk, voertuigen van WelMobiel(onder de naam Vinkmobiel).

Wij hebben gemerkt dat er niet alleen in Vinkhuizen, maar ook in andere wijken van steden en dorpen een zelfde mobiliteitsprobleem bestaat. De groepen inwoners waar het veelal om gaat zijn mensen van 45 jaar en ouder en specifiek inwoners met een laag inkomen, fysieke beperkingen en ouderen(65+). In de wijken worden weliswaar verschillende typen van vervoer ingezet, maar om bepaalde redenen zijn zij niet toereikend. Voorbeelden hier van zijn: de vervoerskosten zijn hoog(taxi’s), er wordt niet tot de voordeur gereden(stadsbus) of er bestaan lange wachttijden(wmo-vervoer).

Sinds december 2018 rijden wij, onder grote tevredenheid van de bewoners, rond in Vinkhuizen. De eerstvolgende wijk die zich aangesloten heeft is Lewenborg, waar we sinds 2 november 2020 permanent te vinden zijn na een zeer succesvolle proefperiode. Ook in Beijum zijn wij sinds december 2020 aanwezig. Daarnaast zijn de eerste gesprekken met de Oosterparkwijk een feit… langzaam maar zeker lijkt Groningen op te warmen voor een stads-breed initiatief.

Doel

Ons doel is: een duurzame mobiliteitsoplossing bieden voor mensen die niet rolstoel gebonden zijn, maar vanwege fysieke, financiële of andere beperkingen een mobiliteitsprobleem ervaren. Op deze manier kunnen inwoners meer aanwezig en betrokken zijn in de wijk/maatschappij. Kernpunten bij de doelstelling zijn:

  • Het vervoer dient betaalbaar te blijven
  • Wij dienen makkelijk bereikbaar te zijn voor iedereen
  • Het vervoer dient minimaal belastend te zijn voor het milieu
  • Wij bieden tot de voordeur onze dienst aan

Toekomst stichting WelMobiel

Gezien het effect/resultaat in de wijk Vinkhuizen, zijn leden van de stichting de afgelopen maanden met diverse wijken en dorpen in Groningen in gesprek geweest. De wijkraden zijn zeer te spreken over ons aanbod en zoeken naar de middelen om het initiatief voor en door hun wijk te realiseren.

De vele aanvragen bieden ons perspectief om binnen stichting WelMobiel ook betaalde werknemers aan te nemen in de toekomst. Dit zal goed zijn voor de continuïteit en kwaliteit van het vervoer.

Contact opnemen

Hebt u vragen of wenst u een afspraak te maken? Mail of bel ons voor meer informatie!
Contact
© Stichting WELMOBIEL 2022
Ontwikkeling door: Convident