Wat wij doen

Stichting WelMobiel

WelMobiel (ook wel in de wijken bekend als LoodsMobiel, HeerdMobiel, VinkMobiel FloraMobiel, HoogkerkMobiel en MooiMobiel) zorgt voor het fijnmazig wijkvervoer binnen de wijk. Daar waar de bus tegenwoordig niet meer de wijk in rijdt, halen wij mensen van huis en brengen ze bijvoorbeeld naar: huisarts, fysiotherapie, dagbesteding, ziekenhuis, winkelcentrum of een vriend(in). Hiermee zorgen wij dat o.a. ouderen of minder mobiele inwoners toch de deur uit komen en onder de mensen zijn. De ervaringen en succesverhalen die we hiermee behaald hebben zijn hartverwarmend en zeer motiverend om ons fijnmazig wijkvervoer steeds verder uit te rollen over meer wijken en buurten in Groningen.
Wijkbewoners kunnen ons bellen en een rit reserveren, of opstappen bij de standplaats in de wijk (meestal bij het winkelcentrum). Wij brengen ze dan tegen een kleine vergoeding naar de gewenste bestemming.
Opstaptarief € 1,50 per klant. Eerste kilometer is daarin inbegrepen. [Na 1 kilometer betaald u € 1,10 per volledige kilometer, afgerond op 100 meter.]  Is het een kort bezoek, dan wachten wij tot men klaar is, zo niet, kunnen we later terug komen om iemand weer terug te vervoeren

Mobiliteitsoplossing

Stichting WelMobiel is ontstaan vanuit een hulpvraag van bewoners uit de wijk Vinkhuizen. De vraag was een oplossing te vinden voor een mobiliteitsprobleem van bepaalde inwoners in Vinkhuizen. Door dit probleem op te lossen zouden bewoners weer beter met elkaar zijn verbonden en hiermee zou de leefbaarheid in de wijk vergroot worden. Een initiatiefteam is destijds opgezet door verschillende partijen, onder de noemer Vinkmobiel. Vervolgens is de Stichting Welmobiel opgezet in 2018 en vanaf dat punt is alles in een stroomversnelling geraakt. Vanaf december 2018 rijden er, onder grote tevredenheid, in de wijk voertuigen van WelMobiel (onder de naam Vinkmobiel).

Wij hebben gemerkt dat er niet alleen in Vinkhuizen, maar ook in andere wijken van steden en dorpen een zelfde mobiliteitsbehoefte bestaat. De groepen inwoners waar het veelal om gaat zijn mensen van 45 jaar en ouder en specifiek inwoners met een laag inkomen, fysieke beperkingen en ouderen(65+). In de wijken worden weliswaar verschillende typen van vervoer ingezet, maar om bepaalde redenen zijn deze niet toereikend. Voorbeelden hier van zijn: de vervoerskosten zijn hoog (reguliere taxi’s), er wordt niet tot de voordeur gereden(openbaar vervoer) of er bestaan lange wachttijden en reistijden (Wmo-vervoer).

Sinds december 2018 rijden wij, onder grote tevredenheid van de bewoners, in Vinkhuizen. De opvolgende wijk die zich aangesloten heeft was Lewenborg, waar we sinds 2 november 2020 permanent te vinden zijn na een zeer succesvolle proefperiode. Ook in Beijum zijn wij sinds december 2020 aanwezig. Begin 2022 zijn wij gestart in Hoogkerk en Oosterparkwijk en niet lang daarna zijn de wijken Korrewegwijk en De Hoogte ook aangehaakt. Langzaam maar zeker lijkt Groningen op te warmen voor een stads-breed fijnmazig wijkvervoer initiatief, dat door zowel de bewoners als wijkorganisaties breed wordt gedragen. Voor de wijk Door de Wijk. Mobiliteit start bij WelMobiel

Doel

Ons doel is: een duurzame mobiliteitsoplossing bieden voor mensen die niet rolstoel gebonden zijn, maar vanwege fysieke, financiële of andere beperkingen een mobiliteitsprobleem ervaren. Op deze manier kunnen inwoners meer aanwezig en betrokken zijn in de wijk/maatschappij en behouden hun zelfregie. Kernpunten bij de doelstelling zijn:

  • Het vervoer dient betaalbaar te zijn;
  • Het dient makkelijk bereikbaar te zijn voor iedereen;
  • Het vervoer dient minimaal belastend te zijn voor het milieu;
  • Wij bieden tot de voordeur onze dienst aan;

Toekomst stichting WelMobiel

Gezien het effect/resultaat in de wijk Vinkhuizen, zijn leden van de stichting de afgelopen maanden met diverse wijken en dorpen in Groningen in gesprek geweest. De wijkraden/verenigingen en coörporaties zijn zeer te spreken over ons aanbod en zoeken naar de financiële middelen om het initiatief Voor en Door de wijk te realiseren.

De vele aanvragen bieden ons perspectief om binnen stichting WelMobiel ook betaalde werknemers aan te nemen in de toekomst. Dit zal nodig zijn voor de continuïteit en kwaliteit van het fijnmazig wijkvervoer hoog te houden.

Contact opnemen

Hebt u vragen of wenst u een afspraak te maken? Mail of bel ons voor meer informatie!
Contact
© Stichting WELMOBIEL 2024
Ontwikkeling door: Convident