Initiatief HeerdMobiel

In de wijk Beijum rijdt de HeerdMobiel.

De HeerdMobiel rijdt in Beijum en in de aangrenzende wijken Lewenborg, De Hunze en Ulgersmaborg. Zo bieden wij inwoners van deze wijken een alternatief op het openbaar vervoer en het WMO-vervoer, waardoor ze vaak sneller en makkelijker van A naar B kunnen. Wij rijden van voordeur tot voordeur.

De inwoners van Beijum zijn nog aan het opwarmen voor ons fijnmazig wijkvervoer, met regelmaat wordt er gebruik van de HeerdMobiel gemaakt. Veelal maakt de HeerdMobiel ritten naar de huisarts, fysiotherapeut, beide winkelcentrums Beijum en Lewenborg, de kapper en naar vrienden en familie.

De vaste standplaats van de HeerdMobiel is bij Winkelcentrum Beijum West.

Wij maken tijdelijk gebruik van vervangend vervoer, deze auto’s zijn herkenbaar aan de stickers op de zijkanten.

In Beijum is het initiatief van de HeerdMobiel ontstaan door een samenwerking van diverse partijen. Zij merkten op dat er behoefte was aan een fijnmazig wijkvervoers voor mensen met een mobiliteitsbehoefte.

Samen hebben bovenstaande partijen de schouders onder het initiatief gezet en het mogelijk gemaakt dat deze dienst ook in de wijk Beijum mogelijk is. Nog steeds proberen de betrokken partijen om het initiatief verder uit te breiden en nog aantrekkelijker te maken.

De samenwerkende partijen zijn:

MFC Het Heerdenhoes
MFC Het Trefpunt
Beijumers voor Beijumers
Forum Bieb
At Home First
De Huismeesters woningcorporatie
De Wegwijzer
Winkeliersvereniging Beijum
WIJ-team Beijum
PKN de Bron
Bewonersorganisatie Beijum (BOB)
Vereniging Noorden Duurzaam

Contact opnemen

Hebt u vragen of wenst u een afspraak te maken? Mail of bel ons voor meer informatie!
Contact
© Stichting WELMOBIEL 2021
Ontwikkeling door: Convident